Naturreservat

Andersby ängsbackar

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Andersby ängsbackar bjuder på ett idylliskt kulturlandskap som minner om hur bondesverige såg ut i slutet av 1800-talet. Det här är ett område som passar perfekt för strövtåg och långa lata picknickar. Nere vid sjön i reservatets södra del finns en sjöbod som du kan rasta i.

I reservatet finns i liten skala det mesta av vad den uppländska naturen har att erbjuda. Ädellövskog med sprakande vårflora. Välbetade backar med hasselbuskar, omgivna av gamla gärdesgårdar. Murrig barrskog som gömmer ett myller av skalbaggar om man tittar lite närmare. Små åkertegar. Vattholmaåsen med ståtliga ekar på höjden och en sänkt slättsjö med mycket vass.

Vill du uppleva allt detta kan du följa någon av de två stigslingorna som vindlar sig fram genom området. Båda stigarna är runt två kilometer långa.

Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkering, raststuga, stigar Förvaltare: Länsstyrelsen

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 1987

Areal: 204 ha

Kommun: Östhammar

Markägare: Staten och enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Kommunikationer

Du kan ta regionbussen till hållplats Andersby. Från hållplatsen är det 300 m promenad norrut längs väg 290 till reservatets entré. Tidtabeller hittar du på: www.ul.se

Hitta hit

Naturreservatet Andersby ängsbackar ligger längs väg 290, sydväst om Österbybruk.

Kör väg 290, Vattholmavägen. Sex kilometer sydväst om Österbybruk hittar du reservatets parkering på västra sidan av vägen.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp växter,
 4. plocka blommor med undantag för viss insamling för undervis­nings- och forskningsändamål,
 5. medföra hund som inte är kopplad eller medvetet störa djur­livet,
 6. framföra motordrivet fordon och parkera utanför anvisad parkeringsplats,
 7. ställa upp husvagn,
 8. rida, tälta eller göra upp eld,
 9. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen