Bilder

  • Berghällar och hagmark i Hemsta naturreservat.
    Hemsta naturreservat.

6. Gånsta–Hemsta 10 km

För vem: Etappen passar dig som vill göra en skogsvandring, med inslag av intressant kulturhistoria. Det går bra att åka med kollektivtrafik till och från leden.
Längd: 10 km.
Start: Gånstagården, södra utkanten av Enköping.
Slut: Hemsta naturreservat.
Service: rastplats med bänkar vid Hemsta naturreservat.
Vatten: nej.
Underlag: jämn skogsstig, motionsspår, grusväg.
Naturtyp: skog och öppet jordbrukslandskap

Du lämnar skogen bakom dig och startar vandringen längs lättvandrade mottionsspår och därefter skogsstig. De sista kilometrarna kommer du ut i det öppna jordbrukslanskapet. Här delar sig leden, och du tar vänster för att följa Upplandsledens avstickare 25:2 mot Hemsta naturreservat. Det är ett fornlämningstätt område, känt för sina många hällristningar. Här vandrar du genom blomsterrika hagmarker.

Intill reservatet finns busshållplats Hemsta vägskäl. Du kan om du vill fortsätta ytterligare en bit fram till Rickeby där det också finns busshållplats.

Del av Upplandsleden: Etapp 25 och del av avstickare 25:2

Kategorier

  • Promenad Promenad

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Upplandsleden på Naturkartan

Upplandsleden på Naturkartan

Öppna detta i appen