Varning för döda träd!

Bilder

Flera skogsområden runt om i länet har drabbats mer eller mindre hårt av granbarkborreangrepp. På vissa platser är angreppen omfattande och här finns många döda, stående granar. Döda träd faller lättare än levande. Var uppmärksam när du vistas i områden med många döda granar, särskilt vid blåsigt väder.

Läs mer om granbarkborren

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Upplandsleden på Naturkartan

Upplandsleden på Naturkartan

Öppna detta i appen