Dyviks lövängars naturreservat

Första gången som Dyvik omnämns är år 1409, då under namnet ”Thyufwawijk”. I äldre tid fick gården den huvudsakliga utkomsten från boskapsskötsel och fiske. Djuren gick ute på skogen under sommaren och stod i stall under vintern.
De traditionellt hävdade ängarna omfattar allt från torra och steniga backar till blöta strandängar på gungfly – en mycket ovanlig kombination.

Naturreservatet bildat år: 2011, invigt 2012
Areal: 19 ha
Reservatsförvaltare: Tyresö kommun, lövängsområdena sköts av Arbetsgruppen Dyvik
Markägare: Tyresö kommun

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat

Kontakta oss

Susanne Svidén