Vagnhärad runt

Att vandra är spännande, avslappnande och bra för hälsan!

Genom att promenera i rask takt minskar du risken att drabbas av en mängd sjukdomar så som övervikt, depression, hjärt- och kärlsjukdomar och typ2 diabetes. Det beror på att du använder din kropp, låter hjärtat arbeta och tränar upp musklerna. Du blir helt enkelt bättre rustad för ett gott liv.

Gångvägen är markerad med små skyltar, men det enklaste är att ta en karta i handen och ge sig ut på promenaden. På kartan finns även genvägar markerade för de som hellre håller sig på gångvägarna än ger sig ut i skogen. Sträckan är ungefär 5,5 kilometer lång. Efter varje kilometer finns en markering, en kilometermarkör. Du kan börja och sluta var du vill. Med hjälp av markeringarna kan du lätt räkna ut hur långt du har gått.

Mycket att upptäcka
Vagnhärad runt går genom en omväxlande naturmiljö och det finns mycket att upptäcka. Varför inte stanna till och njuta lite extra av Vagnhärads årum med forsande vatten och lummig grönska. Här finns vilstolar och upplysta gångbroar. Har du tur kan du se öringen leka på hösten. Längre uppströms mot Mölna bildar träden en ridå över ån som ger en närmast regnskogslik känsla.
Vagnhärad är den mest fornlämningsrika trakten i Sörmland med fornlämningar från många olika tidsperioder. Från Fagerhult i väster till Lånestaheden i öster sträcker sig ett område med bl.a. gravfält från sten-, brons- och järnåldern, boplatser och fornåkrar.
I norr går vandringsleden genom Lånestahedens naturreservat, en ovanlig naturpärla i hjärtat av Vagnhärad med en natur som bitvis påminner om det Öländska alvaret. Berggrunden av urkalksten gör att flera sällsynta växter trivs här, bl.a. den ovanliga fältsippan. Här finns omväxlande öppen betesmark och skuggigare hassellundsområden. Kanske dags att ta en paus, slå sig ned vid ett av de utställda picknickborden och njuta av omgivningen?

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Cykling
  • Vandring
  • Promenad
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Faciliteter:
  • Rundslinga
Längd: 5.5 km
Parkering:

Parkering finns vid Lånestaheden, Husby park och i centrala Vagnhärad.