Rastkojan, Grundsjömossarna

I skogen längst den separata, spångade slingan väster om Grundsjön ligger en liten jaktstuga som även allmänheten får använda. En utmärkt rastplats om man söker skydd från väder och vind. Här finns två britsar och ett bord. Behöver man skydd över natten går det att använda stugan. Kaminen som finns i stugan ryker in så den bör inte att användas.

Föreskrifter

För att skydda Grundsjömossarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. elda annat än på anvisad plats
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 8. framföra motordrivet fordon.
Att göra:
 • Kulturmiljö
Faciliteter:
 • Naturhamn / Brygga
 • Rastplats
 • Vindskydd