Nordians hög, Fysingen

Nordians hög anlades troligen på 500-talet. Dess höjd är ungefär 12 meter och runt om breder ett gravfält ut sig rikt på fornlämningar som stensättningar, treuddar, resta stenar och en skeppssättning. Mängder av backsippa blommar vackert här i maj.

Föreskrifter

För att skydda Fysingens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller avsiktligt döda vilda djur)
  3. medföra hund som ej är kopplad
  4. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  5. parkera annat än på anvisade platser
  6. beträda eller befara fågelskyddsområdet under tiden 1/4 - 15/7.
Att göra:
  • Kulturmiljö
Faciliteter:
  • Utsiktsplats