Kålsö naturreservat

Mellan en fuktig, betad sänka och Kålsöfjärden i väster höjer sig en lummig lövskog med ek, lind, ask och lönn. De gamla, ihåliga träden lockar till sig insekter och hackspettar. I lundarna växer en frodig och örtrik flora med exempelvis lungört, tandrot, underviol, vippärt och vätteros. Att skogen till stor del betas skapar ett ljust landskap med fin utsikt över fjärden. Under våren är fågelsången stark. Härligt strövområde med badmöjligheter.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Naturreservat
Hitta hit:

Med kollektivtrafik: Buss 784 från Södertälje centrum till hållplatsen Idala, därefter 5 km promenad söderut till Slessberget.

Med bil: Kör till Mörkö, tag av söderut vid Idala (skyltat "Naturreservat") mot Eriksö.

Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se