Häverö-Bergby

Kring den lilla igenväxande sjön Lövfjärden frodas en sällsynt rik flora med många av våra vackraste orkidéarter. I början av juni blommar den ovanliga och spektakulära orkidén guckusko i den glesa blandskogen söder om sjön. Öster om Lövfjärden finns rikkärr där den rosa majvivan växer. Fram till början av 1900-talet fanns här en av landets sydligast belägna fäbodar. Hit fördes sommartid kor och getter från byarna i området för bete och framställning av ost och smör. Genom reservatet går en fin promenadslinga.

Alla Sveriges orkidéarter är fridlysta i hela landet. Fotografera dem gärna och njut av dem på plats! Men det är inte tillåtet att plocka eller skada dem. Du kan läsa mer om fridlysta arter på Naturvårdsverkets hemsida.

Föreskrifter

För att skydda Häverö-Bergbys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, jord
  • eller sten,
  • fälla eller skada såväl levande som döda träd och buskar,
  • skada vegetationen genom att gräva upp eller plocka växter eller ta bort
  • mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  • tälta i mer än två dygn i följd på samma plats,
  • ställa upp husvagn, husbil eller annat campingfordon,
  • sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift.
Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Med bil: Kör från Älmsta norrut till Bergby; därifrån är det skyltat till reservatet.

Kollektivtrafik: Häverö-Bergby ligger långt från allmänna kommunikationer. Närmaste busshållplats heter Bergby handel, cirka 5 km från reservatet.

Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se.