Bullerö

Längst ut i havsbandet utanför Nämdö ligger Bulleröarkipelagen med 900 öar och skär. På huvudön, Bullerön, går stigar genom blommande ängar till vackra utsikter. Öns växtlighet påminner om fjällen med låga björkar, ljung och hjortron. Området är rikt på fåglar. I luften ser man ofta havsörn, i vattnet stora flockar med sjöfågel. Konstnären Bruno Liljefors ägde ön i början av 1900-talet och hans jaktstuga är numera museum. På ön finns stugor där du kan övernatta. En av dem är anpassad för personer med funktionsnedsättning.

Möjlighet till övernattning finns, se Bullerös hemsida.

Föreskrifter

För att skydda Bullerö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. under tiden 1 februari-15 augusti beträda eller befara de land- och vattenområden (fågelskyddsområden) som framgår av karta, bilaga 2 i beslutet
 2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 4. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur). Således får ej under yrkesfiske tillfälligtvis påträffad säl dödas
 5. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma plats
 7. jaga
 8. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats. I byn på Bullerön får dock tältning endast ske på anvisad plats
 9. plocka nattviol eller andra orkidéer
 10. göra upp eld annat än på anvisade och iordningsställda eldplatser på Bullerön och Bodkobben
 11. framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop, inom 100 meter från stranden
 12. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva yrkesmässig trafik till reservatet
 13. starta eller landa med luftfartyg.

Föreskrift nummer 13 gäller inte för:

 • räddningstjänst eller sjuktransporter
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteutövning
 • transport av i reservatet bofasta personer.
Att göra:
 • Naturreservat
Hitta hit:

Båttrafik finns från Stavsnäs vinterhamn, dit du tar dig med bil eller SL's busstrafik. Turerna går fem dagar i veckan under högsäsong. För information om tidtabell och priser kontakta Stavsnäs Båttaxi & Charter AB, telefon 08 - 571 501 00 eller besök www.battaxi.se.

Vill dit
Var där
Kommentera
 • Kristofer Björkman

  En av Stockholms skärgårds vackraste reservat! Bullerö är ju ett stycket natur- och kulturhistoria i sig. Men jag kom nyss hem från några dagar på Rågskär. Vilken pärla!

  mer än 6 år