Naturreservat

Tullgarn

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Tullgarn hittar du ett kustnära herrgårdslandskap med stor variation. Vid Tullgarns slott finns en lummig slottspark med nästan alla Sveriges arter av lövträd.

I Tullgarn rastar mängder av flyttfågel vår och höst. Från fågeltornet i slottsparken har du fin utsikt över Häggnäsviken. En promenad runt Näsets betade strandängar och ädellövskog rekommenderas också. Du hittar säkert spår av vildsvin.

I områdets västra delar hittar du en ett varierat odlingslandskap. Besök det lilla Skräddartorpskärret, en slåtteräng med vackra orkidéer, och Sörsjön där det finns en rastplats. Mitt emellan, på bergets topp, hittar du Galgbacken.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1984

Storlek: 892 hektar varav land 841 hektar

Karaktär: odlingslandskap ängs- kulturlandskap, blandskog

Kommun: Södertälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Tullgarn, ost SE0110003

Hitta hit

Med bil: Åk E4 söderut från Stockholm till avfart mot Trosa och Vagnhärad. Därifrån finns väg mot Tullgarns slott skyltad. Parkeringsplatser finns på flera platser, bland annat vid slottet och Näset. Avtagsväg mot Näset norr om allén.

Med kollektivtrafik: Trosabussen trafikerar Tullgarn vissa dagar i veckan. Se Trosabussen för hållplatser och aktuell tidtabell.

Föreskrifter

För att skydda Tullgarns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  3. Störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, uppehålla sig i närheten av gryt, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
  4. Föra med hund, katt eller annat husdjur som ej är kopplat
  5. Göra upp eld annat på anvisade och iordningställda platser
  6. Ställa upp hus- eller släpvagn
  7. Rida annat än på anvisade vägar och områden
  8. Anordna snitslat spår eller orienteringskontroll
  9. Förtöja eller förankra båt längre tid än två dygn på samma plats.

Inom inre zonen (det ursprungliga naturreservatet) är det vidare förbjudet att tälta. Inom yttre zonen (det ursprungliga naturvårdsområdet) är det vidare förbjudet att sätta upp skylt, tavla, plakat, affisch eller liknande.

Läs reservatsföreskrifterna i sin helhet på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Stockholms läns Naturkarta

Stockholms läns Naturkarta

Öppna detta i appen