Naturreservat

Svartkällskogens naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Välkommen att besöka Botkyrkas senast bildade naturreservat. Genom reservatet rinner Uringeån från utloppet i Lilla skogssjön. Här finner du orörd skog varav en stor del är sumpskog. Här trivs järpen (vår minsta skogshönsfågel) och flera andra arter knutna till orörda sumpskogar. Mot sjökanten vid Lilla skogssjön finner du myrmark med gamla tallar som inger "norrlandskänsla". Reservatsbesökaren kan via två broar över ån röra sig i hela reservatet till fots. En vandringsled på lite drygt 3 km leder dig runt reservatet och kopplas vidare i söder till parkeringsplatsen utmed väg 257. Vandringsleden är gulmarkerade. Reservatsinformation finns på parkeringsplatsen vid väg 257 och på tre ställen inne i reservatet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Naturreservat Naturreservat

Parkering

Finns på väg 257 2.23 km från T-korset Hemfosavägen/ Södertäljevägen mot Haninge

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Jonathan Kearney

jonathan.kearney@botkyrka.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen