Naturreservat

Sundby (Ornö)

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Sundby består av ett område på södra Ornö och nästan 30 små öar. Här finns något för alla! Vackra odlingslandskap med herrgårdsmiljö, naturbetesmarker och ängar med stora ekar, en avsnörd havsvik med rikt fågelliv, och så kusterna och öarna med sin starka skärgårdskänsla. Ruinerna efter Sundby säteri och Mane ängs urgamla ekar ger svindlande titthål in i historien. En lättvandrad rundslinga om sex kilometer ger ett smakprov på det mesta.

Du är välkommen att besöka reservatet till fots eller med cykel. Vägarna är avstängda för allmän motortrafik. Det är lätt att ta sig hit med kollektivtrafik eller bil. Busshållplats och parkeringsplats finns nära Sundby gård.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1965,

Storlek: 5 175 hektar varav land 929 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, odlingslandskap, barrskog

Kommun: Haninge

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Varnöfladen SE0110199

Vägbeskrivning

Med kollektivtrafik: SL-buss till Dalarö/Hotellbryggan. Färja till Ornö. Buss 889 till Sundby, Ornö. För aktuell information om kollektivtrafik se sl.se.

Med bil: Fån Dalarö/Hotellbryggan, ta Ornö bilfärja. På Ornö, följ huvudleden söderut till Sundby. Passera Sundby gård, sväng strax därefter vänster vid skylten "Naturreservat P". Parkeringen ligger strax till vänster om vägen.

Förordningar

För att skydda Sundbys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar,
  3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda dägg­djur, fåglar, kräldjur och groddjur),
  4. medföra hund eller katt som inte är kopplad,
  5. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats eller för längre tid än två dygn förtöja båt vid samma strand,
  6. göra upp öppen eld,
  7. inom zon 1 och 2B (se beslut) anordna tävlingar, orienteringar, läger eller lik­nande.

Läs reservatsföreskrifterna i sin helhet på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner