Naturreservat

Stora Alsjön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Välkommen till Stora Alsjöns naturreservat i Södertälje kommun. Här kan du gå en härlig vandringstur i kuperad skogsterräng. Inom reservatets gränser finns flera sjöar, varav Stora Alsjön och Lilla Horssjön är de största. Ta med picknick och njut av vyerna över vattnet uppifrån branta klippor eller en trivsam rastplats vid stranden. Det har brunnit i reservatet och spår efter branden finner du längs vägen.

Sörmlandsleden etapp 12 passerar genom reservatet. Du kan koppla ihop den lokala vandringsstigen (blå ledmarkering) med Sörmlandsleden (orange) för att få en fin rundslinga genom södra delen av naturreservatet. Slingan blir drygt 4 km lång.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Med bil: Reservatet ligger ca 8 km väster om Järna. Parkeringsplatsen nås från Molstabergsvägen väster om reservatet.

Till fots: Sörmlandsleden etapp 12 Vattgruvan - Yngsviken passerar genom naturreservatet.

Föreskrifter

För att skydda Stora Alsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp
  4. elda annat än på anvisad plats
  5. framföra motordrivet fordon utanför väg.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Stockholms läns Naturkarta

Stockholms läns Naturkarta

Öppna detta i appen