Naturreservat

Reveludden

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reveludden är ett havsnära naturreservat som ligger längst ut på halvön Ören på Torö, och är en betydelsefull plats för sträckfågel.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1966, reviderat 1995

Storlek: 10 hektar
varav land 7,3 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, barrskog och marina miljöer,

Kommun: Nynäshamn

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Reveln-Kolguskär SE0110082

Vägbeskrivning

Reveluddens naturreservat är beläget på sydvästra Torö vid Södra Svärdsfjärden.

Med bil: Följ väg 73/Nynäsvägen söderut, ta avfart Trafikplats Älgviken mot Torö/Herrhamra/Nynäshamn N. Kör mot Ankarudden men sväng av på Örenvägen. Fortsätt på vägen i 1,7 kilometer. Öreby naturreservat ligger öster om Reveludden, där en stor parkering finns. En mindre parkering med plats för 3 bilar finns vid entrén till Reveludden.

Med buss: Närmsta busshållplats är Herrhamra busshållplats 1,7 kilometer öster om reservatet. För aktuella linjer och tidtabell se sl.se.

Förordningar

För att skydda Reveluddens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  • medvetet störa djurlivet
  • fiska
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta
  • elda
  • framföra motordrivet fordon.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen i Stockholms län

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner