Kulturmiljö

Nordians hög, Fysingen

Kulturmiljö

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Nordians hög anlades troligen på 500-talet. Dess höjd är ungefär 12 meter och runt om breder ett gravfält ut sig rikt på fornlämningar som stensättningar, treuddar, resta stenar och en skeppssättning. Mängder av backsippa blommar vackert här i maj.

Aktiviteter och faciliteter

  • Kulturmiljö Kulturmiljö
  • Utsiktsplats Utsiktsplats

Fakta

Skyddat sedan: 1984

Storlek: 184 hektar
varav land 134 hektar

Karaktär: sjö, våtmark, odlingslandskap och kulturmiljö

Kommun: Sigtuna

Markägare: staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Vägbeskrivning

Förordningar

För att skydda Fysingens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller avsiktligt döda vilda djur)
  3. medföra hund som ej är kopplad
  4. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  5. parkera annat än på anvisade platser
  6. beträda eller befara fågelskyddsområdet under tiden 1/4 - 15/7.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner