Naturreservat

Långviksträsk

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Sjön Långviksträsk omges av kärr och mossar. I slutet av sommaren lyser hjortronen gula i myrkanten. Myrarna hör till de största och mest orörda i länet och här är vildmarkskänslan stark. Den omgivande skogen har kunnat växa fritt utan avverkningar i över 100 år, och utvecklas och förändras ständigt. När gamla träd dör får de stå kvar – ett paradis för skalbaggar och hackspettar. Från berget söder om sjön har man fin utsikt över sjön och landskapet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 313 hektar varav land 307 hektar.

Karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Värmdö

Markägare: privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Långviksträsk SE0110168

Hitta hit

Kollektivtrafik: Ta buss från Slussen. Det finns flera hållplatser kring reservatet. Vandringsleden är lättast att nå från hållplatserna Vishamn och Fåruddsvägen. Hållplatsen Baldersnäs ligger nära reservatets västra del. Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se.

Med bil: Kör söderut på Ingarövägen och fortsätt in på Eknäsvägen. Ta första avfarten i rondell till Mörtviksvägen. Sväng vänster till Klacknäsvägen. Efter cirka 5,5 km ligger reservatets lilla parkering på vänster sida (i reservatets södra del).

Föreskrifter

För att skydda Långviksträsks naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp
  4. medföra okopplad hund
  5. elda annat än på anvisad plats
  6. tälta mer än två dygn i följd
  7. framföra motordrivet fordon utanför väg.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Stockholms läns Naturkarta

Stockholms läns Naturkarta

Öppna detta i appen