Järfällas naturpärlor

Igelbäcken

Järfällas naturpärlor

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Igelbäcken sträcker sig från Säbysjön ända ner till Edsviken vid Ulriksdals slott i Solna kommun. I bäcken lever fiskarter som abborre, mört och gädda. Längre nedströms finns den ovanliga fisken grönling. Norra Igelbäckens naturreservat bildades 2018.

Tung trafik längs bäcken

Vid järnålderns slut på 1000-talet var vattennivån ungefär fem meter högre än idag. Igelbäcken var då en viktig vattenväg för båtar och bidrog till att människor bosatte sig i området. Idag är det svårt att föreställa sig att att det har färdats stora skepp längs med bäcken.

Mer än bara vatten

Intill Igelbäcken, ungefär en kilometer nedströms sjön, finns det kvar tydliga stenmurar från en gammal kvarn och såg. Det var Stens kvarn som fanns här från början av 1600-talet tillslutet av 1800-talet. Med hjälp av vattenkraft kunde man mala mjöl och såga upp timmer. Du kan se stenmurarna i hagen söder om Igelbäcken, inte långt från bron och trevägskorsningen.

Fåglar att skåda

En bra plats för fågelskådning är det så kallade 30-meterskärret söder om Säbysjön nära parkeringsplatsen och vägen mot Hägerstalund. Här har du utsikt över strandängarna som ligger på båda sidor om Igelbäcken. Fågelskådare brukar stå här och spana efter gäss, tranor och sånglärkor.

Längre söderut ser Igelbäcken nästan ut som en allé. Det är alar som växer längs med vattendraget. Alen är ett av få träd som klarar av att växa i blöta miljöer. Den är också det enda lövträdet som får kottar. På senhösten och vintern kalasar gråsiskan på fröna i alkottarna.

Aktiviteter och faciliteter

  • Järfällas naturpärlor Järfällas naturpärlor
  • Parkeringsplats Parkeringsplats

Hitta hit

Det finns grusvägar att gå och cykla på till Igelbäcken. Du kan följa Järvaleden. Lättast ser du Igelbäcken från bron där Järvaleden korsar bäcken. Parkeringsplats finns vid vägen Flyginfarten.

Kontakt

Adress

Telefon: 08-580 285 00

E-postadress

Järfälla kommuns servicecenter

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner