Naturreservat

Hammarberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Välkommen till Hammarbergets naturreservat! Det här är ett kuperat område med vacker och omväxlande natur. Här finns mycket vilt.

På Hammarängen som sträcker sig mot norr och väster kan du ströva bland blommor och kor. En väg går genom naturreservatet ner mot vattnet. Här kan du låta blicken sträcka ut över Kalvfjärden i norr. I sydväst ligger Brakmarsviken.

I blandskogen runt berget finns mycket ek och hassel. I reservatets norra delar tätnar skogen med alltmer asp och björk. Just söder om reservatet, nedanför branten mot Stormyra, tar åkermarker vid.

Några stensättningar och rösen i reservatets östra del är förmodligen från järnåldern.

Vandringsleden Kustleden går förbi naturreservatet, som också ligger i direkt anslutning till Tyresta naturreservat.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Med bil: Naturreservatet Hammarberget angörs lättast från norr. Kör söderut från Tyresö slott, hela vägen ner till Mörkdalens p-plats. Från parkeringen leder en cirka 900 meter lång promenadvänlig grusväg till reservatet.

(Att komma söderifrån är svårare. Vägbommar finns både vid Vissvassvägen och Åva gård.)

Föreskrifter

För att skydda områdets värden finns regler som du måste följa.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter som ris, örter, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet ( t ex genom att medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo eller klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. tälta under längre tid än två dygn på samma plats
  5. förtöja eller förankra båt längre tid än två dygn på samma plats
  6. rida
  7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Stockholms läns Naturkarta

Stockholms läns Naturkarta

Öppna detta i appen