Vandring

Hällmarkslingan

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 5.3 km

Åtgärder

Beskrivning

Hällmarksslingan tar dig runt i de västra delarna av naturreservatet Vinterskogen. Stora delar av slingan för dig över fina lavklädda hällmarksområden, glest beväxta med låga gamla tallar. Marken är lätt kuperad och ger en smak av det vackra sprickdalslandskapet. På Hällmarkslingan kan man uppleva skogens skiftande miljöer från grova snabbvuxna granar i svackorna, blandskog med inslag av asp, björk och sälg till de lågvuxna vridna gamla tallarna på hällmarken. Slingan är blå markerad. Längs med sjöarna har den samma sträckning som Sjöslingan och för dig förbi det fina grillhuset mellan Brosjön och Mellansjön.

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring
  • Promenad Promenad

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Hitta hit

Naturreservatet med tillhörande leder nås lättast från Dalvägen, mellan Vårsta och Tumba, i Botkyrka kommun. Naturreservatsskylt finns ute vid vägen just innan man kommer till Vårsta centrum när man kommer ifrån Tumba. Där kan man också kliva av bussen, hållplats "Bergudden". Följ sedan vägen västerut ner till P-platsen vid Brotorpsbadet. Vinterskogen nås även från omkringliggande bostadsområden.

Kontakt

E-postadress

Jonathan Kearney

jonathan.kearney@botkyrka.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen