Naturreservat

Gålö

Naturreservat

5 av 5 stjärnor 5,0 (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

På Gålö finns ett gammalt skärgårdslandskap som hålls öppet av betande djur. Här finns långa stränder och djupa vikar med fina badplatser, solklippor och svindlande utsikt över havet. Man tar sig lätt runt till fots i reservatet. Vid Stegsholm går en vandringsled genom ett rikt odlingslandskap med hagmarker och betade strandängar. Området är lätt att nå med bil och buss. Vid Gålö havsbad finns bland annat camping, vandrarhem, stugor och servering.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 3834 hektar varav land 1756 hektar

karaktär: skärgård, marin miljö, odlingslandskap, kulturmiljö

Kommun: Haninge

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Stegsholm SE0110119

Hitta hit

Med bil: Från Nynäsvägen (väg 73), avfart mot Dalarö. Efter 10 km avfart mot Gålö.

Med Kollektivtrafik: Buss 845 från Västerhaninge till Gålö. Alla bussar till Dalarö stannar vid Gålö handel, strax utanför norra delen av reservatet.

Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se

Föreskrifter

För att skydda Gålös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. under tiden 1 april - 31 juli landstiga på öarna Fågelgrundet, Mödomen samt Västra och Östra Fjäderholmen med intilliggande småskär och öar eller befara vattenområdet inom 100 meter från dessa öar (se karta)
 2. ta stenar, gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
 4. medföra okopplad hund. Föreskriften gäller inte vid jakt eller vid av jakträttsinnehavaren organiserad hundträning
 5. elda annat än på anvisad plats
 6. rida på markerade vandringsleder
 7. tälta mer än två dygn i följd annat än på anvisad plats
 8. ställa upp husvagn utanför campingplats
 9. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand. Föreskriften gäller inte vid bryggor och inom båthamnar
 10. sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift. Vissa undantag gäller inom bland annat tomtmark.

Föreskrifterna gäller inte inom tomt- och gårdsplats, inom campingplatser eller båthamnsområden.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Stockholms läns Naturkarta

Stockholms läns Naturkarta

Öppna detta i appen