Skyddsområde

Fågelskyddsområde 1/2 - 15/8, Svenska Högarna

Skyddsområde

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Fågelskyddsområde. Tillträdesförbud 1 februari -15 augusti.

Välkommen att njuta av fågellivet på håll! Flera öar i Svenska Högarna är fågelskyddsområden för att skydda fåglar som sillgrissla, tobisgrissla, tordmule, ejder och svärta under den känsliga häckningsperioden. Under den tidsperiod som anges är det förbjudet att beträda, färdas eller uppehålla sig i respektive fågelskyddsområde. Håll minst 100 meters avstånd. Var försiktig också när du besöker andra öar då känslig fågelhäckning förekommer runtom i hela skärgården.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturvärde Naturvärde
 • Skyddsområde Skyddsområde

Fakta

Skyddat sedan: 1976, utvidgat 2020

Storlek: 60 971 hektar varav land 104 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, kulturmiljö

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten samt Edward Sjöbloms Stiftelse Svenska Högarnas Fyr

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Natura 2000-område Svenska högarna SE0110096

Hitta hit

Ögruppen och Svenska högarnas naturreservat är Stockholms skärgårds yttersta utpost mot Östersjön cirka 35 km (cirka 19 nautiska mil) öster om Möja. Ögruppen kan bara nås med egen båt, taxi- eller charterbåt.

Föreskrifter

För att skydda Svenska Högarnas naturreservat finns regler du måste följa. De olika områdena A-C framgår av beslutskartan som du hittar via länken till beslut och skötselplan i högerspalten.

I reservat är det förbjudet att:

 1. under tiden 1 februari – 15 augusti beträda eller färdas eller uppehålla sig inom område A med tillträdesförbud som angivits på karta, bilaga 1B i beslutet,
 2. under tiden 1 april – 31 juli beträda eller färdas eller uppehålla sig inom område B med tillträdesförbud som angivits på karta, bilaga 1B i beslutet,
 3. under tiden 1 maj- 30 juni beträda eller färdas eller uppehålla sig inom område C med tillträdesförbud som angivits på karta, bilaga 1B i beslutet,
 4. framföra båt, fartyg eller annan vattenfarkost inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 5. framföra båt, fartyg eller annan vattenfarkost med högre hastighet än 5 knop inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 6. ankra båt eller fartyg inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 7. fiska inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 8. gräva, hacka, rista, borra, måla, flytta stenblock eller på annat sätt skada berg, mark, stenar eller havsbottnar,
 9. bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
 10. skada vegetationen genom att gräva upp växter, mossor eller lavar eller ta bort fastsittande alger eller musslor,
 11. skada eller störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd, fånga, förfölja eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur,
 12. ta i land okopplad hund eller annat sällskapsdjur,
 13. göra upp öppen eld eller använda grill annat än på anvisad plats,
 14. sätta upp skylt, affisch eller liknande,
 15. tälta mer än två dygn i följd på samma plats, annat än på anvisad tältplats,
 16. förtöja båt eller fartyg på allemansrättslig grund längre än två dygn i följd vid samma strand eller brygga. Föreskriften gäller inte markägare och arrendatorer,
 17. släppa ut avloppsvatten, tankspolvatten, barlastvatten eller annat flytande eller fast avfall från båt eller fartyg,
 18. tvätta båt- eller fartygsskrov,
 19. tomgångsköra motor eller använda motordrivet laddningsaggregat vid angöringsplats,
 20. på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller liknande,
 21. starta eller landa med luftfartyg,
 22. landstiga med större sällskap än 10 personer. Landstigning med större sällskap får dock ske efter samråd med förvaltaren om villkoren för detta,
 23. utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som kan störa djurlivet, exempelvis insamlande eller fångst av organismer (inkl ringmärkning), användning av sonar eller annan ljudgenererande teknik.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Stockholms läns Naturkarta

Stockholms läns Naturkarta

Öppna detta i appen