Entré

Bornsjön - entré och parkering Bergaholm östra

Entré

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

En enkel parkering i direkt anslutning till den största rastplatsen i området, utrustad med vindskydd och grillplats. Härifrån kan du vandra längs skogsstigar som bland annat passerar många fornlämningar. Några av de mest imponerande gravrösena finns på Skårbybergets topp. Den som känner sig äventyrlig och klättra hitupp får också en vidsträckt utsikt.

Aktiviteter och faciliteter

 • Entré Entré
 • Information Information
 • Parkeringsplats Parkeringsplats

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 4 615 hektar varav land 3 854 hektar

karaktär: odlingslandskap, kulturmiljö, blandskog och sjö

Kommun: Salem, Botkyrka, Södertälje

Markägare: Stockholm vatten Ab, Stockholm stad, Botkyrka kommun, Sveaskog, Salhems församling

Förvaltare: Stockholm vatten AB

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bornsjön SE0110114

Parkering

Observera att P-platserna i reservatet har begränsad parkeringstid. Olika tidsgränser gäller på olika parkeringar. Det är viktigt att inte stå för länge om man inte vill riskera böter. Använd P-skiva.
Under rubriken "Länkar" längre ner på sidan kan du hämta en karta över områdets parkeringar.

Vägbeskrivning

Förordningar

För att skydda Bornssjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservat är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. framföra motordrivet fordon (även snöskoter) annat än på anvisade vägar
 4. medvetet störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller i berg nära boplatser, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 5. tälta, ställa upp husvagn, släpvagn eller liknande mer än två dygn på samma plats. Avsikten med förbudet är inte att inskränka eller försvåra HVSS:s utbildningsverksamhet. Avsteg från förbudet kan medges efter samråd med naturvårdsförvaltaren
 6. rida annat än på vägar, stigar och områden som särskilt anvisats
 7. cykla i terrängen utanför anlagda vägar
 8. klättra i berg med hjälp av linor eller liknande aktiviteter
 9. anordna organiserade orienteringstävlingar, orienteringsträning, motionslopp eller liknande aktiviteter utan samråd med naturvårdsförvaltaren. För större, organiserade aktiviteter (mer än 100 deltagare) och anordnande av start-/målplats och parkering krävs Länsstyrelsens tillstånd
 10. bedriva organiserad lägerverksamhet utan samråd med naturvårdsförvaltaren
 11. anordna rallytävlingar eller liknande aktiviteter utan samråd med naturvårdsförvaltaren
 12. förtöja eller förankra båt längre tid än två dygn på samma plats
 13. sätta upp skylt, tavla, plakat, affisch eller liknande med undantag av informationsskyltar, ingående i vård och förvaltning av området.

Observera att Bornsjön med omgivningar även utgör vattenskyddsområde. Enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet (Länsstyrelsens beslut 2006-11-28) råder bl.a. tillträdesförbud till Bornsjöns vattenyta året runt.

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner