Naturreservat

Bullerö

Naturreservat

5 av 5 stjärnor 5,0 (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Längst ut i havsbandet utanför Nämdö ligger Bulleröarkipelagen med 900 öar och skär. På huvudön, Bullerön, går stigar genom blommande ängar till vackra utsikter. Öns växtlighet påminner om fjällen med låga björkar, ljung och hjortron. Området är rikt på fåglar. I luften ser man ofta havsörn, i vattnet stora flockar med sjöfågel. Konstnären Bruno Liljefors ägde ön i början av 1900-talet och hans jaktstuga är numera museum. På ön finns stugor där du kan övernatta. En av dem är anpassad för personer med funktionsnedsättning.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1967

Storlek: 4 437 hektar varav land 544 hektar

Karaktär: Skärgård, marina miljöer och kulturmiljö

Kommun: Värmdö

Markägare:Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform:Naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Bullerö-Bytta SE0110088

Hitta hit

Föreskrifter

För att skydda Bullerö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. under tiden 1 februari-15 augusti beträda eller befara de land- och vattenområden (fågelskyddsområden) som framgår av karta, bilaga 2 i beslutet
 2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 4. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur). Således får ej under yrkesfiske tillfälligtvis påträffad säl dödas
 5. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma plats
 7. jaga
 8. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats. I byn på Bullerön får dock tältning endast ske på anvisad plats
 9. plocka nattviol eller andra orkidéer
 10. göra upp eld annat än på anvisade och iordningsställda eldplatser på Bullerön och Bodkobben
 11. framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop, inom 100 meter från stranden
 12. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva yrkesmässig trafik till reservatet
 13. starta eller landa med luftfartyg.

Föreskrift nummer 13 gäller inte för:

 • räddningstjänst eller sjuktransporter
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteutövning
 • transport av i reservatet bofasta personer.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Stockholms läns Naturkarta

Stockholms läns Naturkarta

Öppna detta i appen