Naturreservat

Bornsjön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I länets största reservat finns en omväxlande natur, från stora åkrar och beteshagar till djupa skogar och sjöar. Mitt i området ligger den stora Bornsjön där fiskgjusen jagar och den skygga storlommen häckar. Perfekt för vandring och cykelturer, eller varför inte en picknick ?

Vid Bergaholm söder om sjön finns flera trevliga stigar, som bland annat leder förbi ett bronsåldersröse och Skårbydammen med mycket sjöfåglar. Notera att några av dessa saknar ledmarkering.

Bornsjöns naturreservat förvaltas av Stockholm vatten och avfall, SVOA.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bornsjön har en viktig funktion i Stockholms dricksvattenförsörjning. Om någon skulle hända Mälaren, så att vattenkvaliteten där blir otjänlig, kan dricksvatten istället tas från Bornsjön. För att säkra vattnets kvalitet är sjön med omgivningar ett vattenskyddsområde. Det är till exempel inte tillåtet att bada, fiska, åka båt eller på något sätt förorena vattnet. Läs mer på SVOAs webbplats.

Parkering

Observera att P-platserna i reservatet har begränsad parkeringstid. Det är viktigt att inte stå för länge, om man inte vill riskera böter.

Under rubriken "Länkar" längre ner på sidan kan du hämta en karta över områdets parkeringar.

Hitta hit

Med Kollektivtrafik: Buss 708 från Hallunda T-banestation eller Rönninge pendeltågsstation till hållplats Norsborgsvägen, därifrån 3 km till fots till Sturehovs slott. Du kan också kliva av vid hållplatsen Salems kyrka. Om du besöker reservatets västra del, buss 751 till Brunnsäng centrum från Södertälje central, byte till buss 750 mot Högantorp, hållplats Ladvik.

Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se

Med bil: Ta E4 från Stockholm mot Södertälje, efter Hallunda, ta avfarten Tumba/Alby. Ta sedan vänster mot Södertälje på gamla Södertäljevägen för att ta dig in i området. Från söder kan du välja avfarten mot Salem/Rönninge och ta vänster under E4 in i området.

Föreskrifter

För att skydda Bornssjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservat är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. framföra motordrivet fordon (även snöskoter) annat än på anvisade vägar
 4. medvetet störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller i berg nära boplatser, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 5. tälta, ställa upp husvagn, släpvagn eller liknande mer än två dygn på samma plats. Avsikten med förbudet är inte att inskränka eller försvåra HVSS:s utbildningsverksamhet. Avsteg från förbudet kan medges efter samråd med naturvårdsförvaltaren
 6. rida annat än på vägar, stigar och områden som särskilt anvisats
 7. cykla i terrängen utanför anlagda vägar
 8. klättra i berg med hjälp av linor eller liknande aktiviteter
 9. anordna organiserade orienteringstävlingar, orienteringsträning, motionslopp eller liknande aktiviteter utan samråd med naturvårdsförvaltaren. För större, organiserade aktiviteter (mer än 100 deltagare) och anordnande av start-/målplats och parkering krävs Länsstyrelsens tillstånd
 10. bedriva organiserad lägerverksamhet utan samråd med naturvårdsförvaltaren
 11. anordna rallytävlingar eller liknande aktiviteter utan samråd med naturvårdsförvaltaren
 12. förtöja eller förankra båt längre tid än två dygn på samma plats
 13. sätta upp skylt, tavla, plakat, affisch eller liknande med undantag av informationsskyltar, ingående i vård och förvaltning av området.

Observera att Bornsjön med omgivningar även utgör vattenskyddsområde. Enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet (Länsstyrelsens beslut 2006-11-28) råder bl.a. tillträdesförbud till Bornsjöns vattenyta året runt.

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Stockholms läns Naturkarta

Stockholms läns Naturkarta

Öppna detta i appen