Naturreservat

Älvsjöskogens naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Älvsjöskogen består till stor del av branta berg och markerade sprickdalar. Hällmarkstallskog dominerar på topparna där jordtäcket är tunt eller saknas helt. Ett flertal barrskogsfåglar som till exempel spillkråka, kungsfågel och tofsmes finns i området och både duvhök och korp har sina bon här. Vanlig groda och mindre vattensalamander leker i Vårgårdadammen och i Stora Alkärret (kallas även Bergtorpskärret). Vanlig padda, vanlig groda, åkergroda och mindre vattensalamander leker i Långsjön och i dammen intill Långsjön. I skogen finns två belysta motionsspår, 1 800 meter respektive 3 800 meter.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Parkering

I norr på Långsjövägen och Pukslagargatan.

Hitta hit

Till fots eller cykel: Till entréerna vid reservatets norra sida kommer du på Klubbevägen eller Långsjövägen. De södra delarna når du t.ex. via Storskogsvägen eller Åldermansvägen.

Kollektivtrafik: Buss 144 från Älvsjö station, stig av vid hållplats Viktoriavägen (norra delen) eller Myrvägen (mellersta delen).

Färdtjänst: Klubbevägen 11 eller Vårgårdavägen 31.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

https://parker.stockholm/naturreservat/

E-postadress

Johan Pontén

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner