Naturreservat

Väsby

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet utgörs av en vacker ekhage med pampiga ekar. Här växer bland annat blåsippa, gullviva, liljekonvalj och vårört samt den ovanliga orkidèn grönvit nattviol.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1967

Areal: 14,1 hektar

Karaktär: Ekhage

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000-område

Vägbeskrivning

Reservatet är beläget strax norr om sjön Öljaren, ca 4 km väster om Äsköping.

Förordningar

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Gräva upp eller plocka blommor eller skada träd och buskar

  • Döda, jaga eller fånga djur, skada, fotografera eller bortföra ägg eller bo, vidtaga annan åtgärd, som kan störa djurlivet

  • Tälta

  • Göra upp eld

  • Framföra motordrivet fordon

  • Medföra husdjur inom området

  • Skräpa ner med plåt, glas, plast, papper, avfall eller dylikt

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

[email protected]

Organisationens logotyp

Katrineholms kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner