Naturreservat

Ormsjöbergen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet ligger i de mer ödsliga delarna av Katrineholms kommun. Här kan man strosa en hel dag i lugn och ro utan att träffa någon människa.

Området består av ett stort hällmarksområde med gammal tallskog. En del av tallarna uppskattas vara kring 300 år gamla. Här finns gott om död ved i form av lågor och högstubbar. En hel del ovanliga insekter och vedsvampar är beroende av död ved bland annat har skalbaggen bronshjon hittats. I övrigt finns här bland annat knärot, långflikmossa och grovticka.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2004

Areal: 54,9 hektar

Karaktär: Barrnaturskog, sjö

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat. Merparten är dessutom Natura 2000-område.

Parkering

För att komma till reservatet behöver du cykla eller gå några kilometer eftersom vägarna i området är privata. Läs mer på Länsstyrelsen Södermanland webbplats.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 7 kilometer nordväst om Hälleforsnäs järnvägsstation, på norra sidan om Flensjön.

Det är inte så lätt att ta sig hit då det är en bit från allmän väg. En rejäl matsäck kan vara bra att ta med sig.

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanland webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner