Naturreservat

Ormsjöbergen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Ormsjöbergen naturreservat är ett otillgängligt vildmarksområde med gammal, brandpräglad skog som erbjuder en unik upplevelse för den äventyrlige. Här finns specialiserade vedsvampar, insekter och ett rikt djurliv inklusive älg, hjortar och vildsvin. Reservatet nås bäst till fots eller med cykel från Hälleforsnäs, eller via kanot från Flensjön. Det finns inga markerade leder, vilket gör att besökare får utforska skogen på egen hand och njuta av en avskild naturupplevelse.

Naturreservatet utökades 2023 med nya områden som Farmorskärret och har uppdaterade föreskrifter och en ny skötselplan. Reservatet har värdefulla barrskogar med tallar som är uppemot 300 år gamla, samt äldre granskog med höga naturvärden. Naturvårdsbränningar, som den genomförd 2016, gynnar rödlistade skalbaggar och frön av svedjenäva, samt fåglar som spillkråka och nattskärra. Planer på fler bränningar syftar till att ytterligare stärka den biologiska mångfalden i området.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2004

Areal: 54,9 hektar

Karaktär: Barrnaturskog, sjö

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat. Merparten är dessutom Natura 2000-område.

Parkering

För att komma till reservatet behöver du cykla eller gå några kilometer eftersom vägarna i området är privata. Läs mer på Länsstyrelsen Södermanland webbplats.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 7 kilometer nordväst om Hälleforsnäs järnvägsstation, på norra sidan om Flensjön.

Det är inte så lätt att ta sig hit då det är en bit från allmän väg. En rejäl matsäck kan vara bra att ta med sig.

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanland webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@katrineholm.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Katrineholms Naturkarta

Katrineholms Naturkarta

Öppna detta i appen