Naturvärde

Näktergalslunden

Naturvärde

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Näktergalslunden är ett stadsnära naturskogsområde som fått sitt namn av ett näktergalspar som häckade här under flera år. Bland lövträd som al, ask, björk och lönn, fågelbär, lind och hägg ligger spänger som bjuder in till en promenad bland fågelsång. Här växer också ramslök, en växt som för övrigt är sällsynt i Sörmland. Näktergalslunden är en liten nyckelbiotop som utöver Östersjön ligger granne med flera villagator i Trosa och som ger arter som annars hade haft svårt att överleva en chans. I vassen trivs bland annat rörsångare och kärrhök. En bred spång leder ut till en utkiksplats där en vy över Tureholmsviken och slottet väntar.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturvärde Naturvärde
  • Friluftsområde Friluftsområde

Tillgänglighet

  • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Nyckelbiotopen Näktergalslunden har en utkiksplats anpassad för exempelvis rullstolar och barnvagnar. En nyckelbiotop är ett område som har höga naturvärden för arter som är hotade och som trivs där.

Parkering

Vid Västra hamnplan eller Skärborgarnas hus.

Hitta hit

Följ Rodergatan ner mot Strandvägen från Skärborgarnas hus eller följ Kustvägen från Västra hamnplan och gå in i lunden från andra hållet.

Kontakt

E-postadress

Trosa kommuns turistcenter

info@trosa.com

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen