Naturreservat

Jägernåsen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet består av en smal åsbildning vilken löper i sydvästlig riktning och höjer sig 10 till 20 meter över omgivande mark. Den ligger i anslutning till sjön Jägern.

Åsen nyttjas som betesmark och har därför växter som gynnas av den typen av störning tillsammans med att det är en miljö som släpper in en hel del ljus till marken, exempel på sådana växter är jungfrulin, ängsvädd och bockrot.

På åsen finns bland annat enstaka tallar och björk. Betesmarken var tidigare dåligt hävdad. Under senare år har hävden förbättrats och det har haft en klart positiv effekt på vegetationen. Längst ut på åsen finns det en rastplats. Här man kan äta sin matsäck samtidigt som man tittar ut över sjön som hyser en hel del fågel.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1957

Areal: 3,5 hektar

Karaktär: rullstensås, hagmark

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet är beläget vid sjön Jägern, nära gården Sörtorp, väster om Floda kyrka. Från vägen mellan Sköldinge och Bie tar du av vid skylt mot Sörtorp och "Naturreservat". Där finns en liten, enkel parkerin

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanland webbplats.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • ta ut jord eller grus eller på annat sätt förändra åsens struktur
  • bebygga åsen

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@katrineholm.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Katrineholms Naturkarta

Katrineholms Naturkarta

Öppna detta i appen