Naturreservat

Hebyåsen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet består av en cirka 900 meter lång rullstensås, med omgivande mark. På västra sidan av Åsen ligger en långsträckt åsgrav, med mossmark och en mindre sjö som heter Kvarnsjön.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1959

Areal: 10,7 hektar

Karaktär: Åsbarrskog

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Parkering

Hitta hit

Hebyåsens naturreservat ligger vid Hebylund, 2,5 kilometer väster om Lerbo kyrka. Reservatet når du från den allmänna vägen mellan Lerbo och Hebylund.

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • skada marken eller fasta naturföremål
  • gräva upp växter eller skada markvegetationen
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg
  • medvetet skada eller störa djurlivet
  • uppsätta tavla, plakat, skylt eller inskrift e dyl

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@katrineholm.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Katrineholms Naturkarta

Katrineholms Naturkarta

Öppna detta i appen