Naturreservat

Hebyåsen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet består av en ca 900 m lång getryggsås, med omgivande mark.

På västra sidan av Åsen ligger en långsträckt åsgrav, med mossmark och en mindre sjö – Kvarnsjön.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1959

Areal: 10,7 hektar

Karaktär: Åsbarrskog

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Vägbeskrivning

Hebyåsens naturreservat ligger vid Hebylund, 2,5 km väster om Lerbo kyrka.

Reservatet nås från allmäna vägen Lerbo – Hebylund.

Förordningar

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • skada marken eller fasta naturföremål
  • gräva upp växter eller skada markvegetationen
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg
  • medvetet skada eller störa djurlivet
  • uppsätta tavla, plakat, skylt eller inskrift e dyl

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner