Naturreservat

Harpebolsnäset

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vid första anblicken ser skogen i naturreservatet vanlig och ganska tråkig ut med likåldriga granar. Inget kan dock vara mer felaktigt. Bland granarna växer hassel och en för länet unik kärlväxtflora, men det finns också många ovanliga svampar.

Växtligheten är tydligt påverkad av kalk från berg och morän. Flest kärlväxtarter hittas i anslutning till stråk av rörligt vatten. Här växer skogsstarr och skärmstarr samt vissa år mängder av skogsbräsma och springkorn.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2012

Areal: 19,3 hektar

Karaktär: granskog, rikt på svampar och växter

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, delvis Natura 2000

Vägbeskrivning

Harpebolnäset ligger cirka 16 kilometer söder om Katrineholm.

Förordningar

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs· anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet

  • anordna tävlingar

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

[email protected]

Organisationens logotyp

Katrineholms kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner