Naturreservat

Fjellskäfte

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här hittar du en av Södermanlands finaste barrskogar. Fjellskäfte naturreservat utgörs nämligen av mäktig gammal barrskog. Här hittar du även många träd som är runt 200-300 år gamla.Inom reservatet finns också flera rullstensåsar, som inte liknar andra sörmländska.

Markerad rundslinga

I reservatet hittar du en markerad rundslinga/led på cirka 3 kilometer. Leden är markerad med orange färg. Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2003

Areal: 29 hektar

Karaktär: åsbarrskog

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Parkering

Hitta hit

Naturreservatet ligger strax norr om gården Fjällskäfte, cirka 16 km nordost om Katrineholm. Reservatet finner du genom att från väg 214, mellan Eskilstuna och Julita, ta av till väg 682 mot Svalboviken.

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur annat än vid jakt
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@katrineholm.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Katrineholms Naturkarta

Katrineholms Naturkarta

Öppna detta i appen