Naturreservat

Nöbbelövs mosse

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Nöbbelövs mosse är en stadsnära oas för både människor och djur. Här samsas fågelskådare med den som vill ta en promenad eller använda någon av områdets grillplatser. Vid den västra grillplatsen finns även ett vindskydd att krypa upp i.

Väl nere vid mossen finns omarkerade leder att gå – varvet runt själva mossen ger en ca 2 km lång promenad, med vägen till och från parkeringen blir rundan drygt 3 km.

> Mer info samt föreskrifter hos Länsstyrelsen Skåne

Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, oavsett förutsättningar. En bra riktlinje är 'inte störa, inte förstöra'.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Nöbbelövs mosse, eller Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader som naturreservatet heter, är ett av Lunds stadsnära naturområden. Till naturreservatet kommer både den som vill fascineras av naturen och den som vill ta en promenad eller grilla vid någon av grillplatserna. Området består av ängs- och betesmarker, dammar och våtmarker och har tack vare det variationsrika landskapet ett rikt djur- och växtliv.

Naturreservatet är välkänt som fågellokal och är sedan länge välbesökt av fågelskådare. En av de typiska fåglarna för området är gråhakedoppingen – du kan både se den dyka efter mat i dammarna och höra det säregna locklätet på våren. Andra fågelarter du kan få turen att se och höra är kärrsångare, sävsparv och vattenrall. Vadarfåglar som brushane, grönbena och enkelbeckasin rastar vid mossen under vår- och höstflyttningen för att vila och äta upp sig inför flytten.

Parkering

Om du tar bilen så parkerar du den bäst på parkeringen utmed Nöbbelövs bygata i reservatets södra del. Från parkeringen är det ca 500 meters promenad ner till första dammen där rastplats, grillplats och vindskydd finns.

Hitta hit

Du når enkelt mossen med både cykel och kollektivtrafik. De närmaste busshållplatserna är Nöbbelövs kyrkoväg och Fornborgen ca 400 meter söder respektive sydost om mossen – på Skånetrafikens hemsida och app kan du söka efter lämplig resväg.

Kontakt

Adress

Besöksadress: Brotorget 1, 221 00 Lund. Telefonnummer: 046-359 50 00.

E-postadress

Medborgarcenter Lunds kommun

+46 46 359 50 00

lunds.kommun@lund.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen