Naturreservat

Fågelsångsdalen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Fågelsångsdalen är en lummig oas i odlingslandskapet. Här varvas öppna betesmarker med blandad lövskog. Sularpsbäcken rinner genom dalen och dränker alla eventuella trafikljud med sitt porlande tillsammans med sången från områdets många fåglar.

Tänk på att terrängen bitvis är brant och att stigarna kan vara smala. Visa också hänsyn mot betesdjuren som outtröttligt håller fäladsmarkerna öppna med sitt bete.

> Mer information samt föreskrifter (Länsstyrelsen Skåne)

Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, oavsett förutsättningar. En bra riktlinje är 'inte störa, inte förstöra'.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Fågelsångsdalen är ett klassiskt utflyktsmål för såväl skogspromenader som naturvetenskapliga exkursioner. Området är sedan länge besökt av studenter och självaste Carl von Linné brukade ta sig hit under sina studier i Lund. Bland de mer än 300 växtarterna i området kan rariterna vitskråp och bäckfräne nämnas.

Området vi ser idag skiljer sig dock väsentligt från det som Linné såg. I början av 1800-talet beskrevs området som öppet med få träd för att i början av 1900-talet gå över till halvöppet. Idag är Fågelsångsdalen bitvis igenväxt, men hålls fortfarande öppet av betesdjur.

Även för den geologiskt intresserade är dalen ett givet utflyktsmål. I Fågelsångsdalen ligger nämligen den globala referenspunkten för gränsen mellan de geologiska perioderna mellersta och yngre ordovicium – detta är en av två så kallade GSSP-punkter i Sverige.

Parkering

Strax söder om Hardebergaspåret finns en mindre parkering och du kan med fördel även ställa bilen i Södra Sandby för att få en vacker promenad till reservatet.

Hitta hit

På Hardebergaspåret tar du dig med cykel hela vägen till Fågelsångdalen. Ingångar till reservatet finns i de södra och östra delarna av reservatet.

Kontakt

Adress

Besöksadress: Brotorget 1, 221 00 Lund. Telefonnummer: 046-359 50 00.

E-postadress

Medborgarcenter Lunds kommun

+46 46 359 50 00

lunds.kommun@lund.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen