Stopp längs Siljansleden vid Spjutmo

Bilder

Fortum utför arbete vid Spjutmo kraftverk och på grund av detta är det inte möjligt att komma över Österdalälven.

Inget datum är satt för när arbetet är slutfört men det kommer att pågå som kortast till 31 december 2021.

Om du planerar att vandra denna sträcka måste du därför vara uppmärksam på att du inte kommer att ta dig vidare på Siljansleden när du når Spjutmo kraftverk.

Berörd delsträcka.

https://naturkartan.se/sv/siljansleden/siljansleden-norra-garberg-till-bjorka

Kontakt

E-postadress

Mora kommun

mora.kommun@mora.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen