Fiske i Skåne

Bilder

  • Fisket i Skåne bjuder på många möjligheter
    Fisket i Skåne bjuder på många möjligheter

Fritidsfisket i Skåne karaktäriseras av ett mycket stort och brett utbud av fiskemöjligheter i både hav, vattendrag och sjöar.

Länsstyrelsen Skåne har som mål att genom olika fiskevårdsåtgärder stärka fiskbestånden, implementera förändringar av de regler som gäller för hur fisket ska bedrivas, stödjande viktiga vattenområden som finns kvar och att utveckla fisket inom turistsektorn.

Källa: Länsstyrelsen Skåne

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen