Allemansrätten

Bilder

 • På Naturvårdsverkets sida finns information om vad du ska tänka på när du ger dig ut i naturen.
  På Naturvårdsverkets sida finns information om vad du ska tänka på när du ger dig ut i naturen.

Allemansrätten är fantastisk! I förlängningen bidrar allemansrätten till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa.

Men, allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver också ta hänsyn; till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

Länken på denna sidan leder till Naturvårdsverkets sidor om Allemansrätten. Där finns information uppdelad på

 • Aktivitet: vad bör du tänka på om du ska cykla, elda, övernatta ex
 • Tid på året: under vissa tider behöver vi ta särskild hänsyn
 • Platser: somliga platser är mer känslig än andra och på vissa platser gäller andra regler än Allemansrätten

Innan du ger dig ut i naturen, se till att du har koll på vad som gäller så att vi tillsammans kan bevara och vårda den vackra natur vi omges av.

Källa: Naturvårdsverket

Kategorier

 • Att göra Att göra
 • Fiske Fiske
 • Cykling Cykling
 • Vandring Vandring
 • Paddling Paddling
 • Information Information

Kontakt

E-postadress

Destination Rönne å och Ringsjön

naturturism@engelholm.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen