Friluftsområde

Bondebacka

Friluftsområde

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Bondebacka mitt i hjärtat av Motala tätort är ett av stadens mest flitigt utnyttjade grönområden. De öppna fälten kring radiostationen omges av lummiga skogsområden som domineras av ek och hassel. Om våren, innan ek och hassel stjäl allt ljus, är marken täckt av vitsippor. Gamla bokar med silvergrå stammar ramar in uppfarten till radiostationen.

På Bondebacka finns elljusspår som snöröjs vintertid. Hela skogen genomkorsas av små stigar som är roliga att upptäcka för barnen. I området finns också en discgolfbana (Freesbee-golfbana). Vid förskolan vid parkeringen till rundradiomuseet finns en trädstig för barn.

Vid varje entré till området finns en skylt om Bondebacka med hela stigsystemet och friluftsanordningar utpekade.

Bondebacka gård brukades delvis ända in på 1970-talet. I dag fungerar Bondebacka som föreningsgård. Här finns bland annat en liten örtträdgård. De öppna områdena sköts idag med ängsslåtter för att gynna kärlväxter och de insekterna som är beroende av dessa nektarkällor. Här kan du se många fjärilar och bin, flera som är rödlistade och sist men inte minst kan man se en av Motala kommuns ansvarsarter, trumgräshoppan. med sina karminröda vingar.

Res hit med kollektivtrafik

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Redaktörens val Redaktörens val

Hitta hit

Kör upp mot Bondebacka från Lasarettsgatan.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öppna detta i appen