Tåsta naturreservat

I naturreservatet Tåsta gör den kalkrika marken sig tydligt påmind. Här hittar du många kräsna växter och svampar som trivs i kalkrika marker. Den kalkrika berggrunden har även lockat till sig människor. I reservatet finns flera marmorbrott som numera är populära vattenhål för den större vattensalamandern.

Reservatet ingår i Natura 2000, som är EU:s nätverk för värdefull natur.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Från Örebro, åk E20 mot Stockholm. Ta av mot Myrö och Rynningeåsen, kör sedan mot Fellingsbro. Efter ca 3,5 km, sväng vänster mot Fellingsbro. Fortsätt ca 7 km och sväng höger mot Nyttinge, efter avtagsvägen mot Glanshammar. Efter ytterligare ca 2 km leder en mindre grusväg till vänster in mot reservatets parkering, strax före granplantering på vänster sida och gården Skala (se kartor).

Kontakta oss

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv.
Tel: 019-211000