Kilsbergsspåret fyller 25 år

Denna evenemang är från det förflutna

Senaste tillfället var den 9 februari 2019 kl 10:00.

Bilder

Kilsbergsspåret löper över Kilsbergskammen mellan Ånnaboda och Nora. Det var efter en snöfattig vinter för 26 år sedan då Wadköpingsloppet mellan Örebro och Nora fått ställas in som ideella krafter slagit fast att snön istället är säkrast att finna i Kilsbergen. Kilsbergsspåret har kommit till tack vare ett lyckat samarbete mellan föreningslivet, Örebro kommun, tidigare Fritid T-län och markägare framförallt Sveaskog (tidigare Domänverket). Initiativtagarna till Kilsbergsspåret, Claes Wahlberg från Norabygdens skidklubb och Weine Fredriksson från Garphyttans IF är fortfarande aktiva med att göra fina skidspår i Kilsbergen.

Lördag den 9 februari 10-14 bjuds det på fika längs spåret på fyra platser. • Digerberget • Skrikarboda • Lisselängen • Ånnaboda

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

E-postadress

Servicecenter

servicecenter@orebro.se

Örebros Naturkarta

Örebros Naturkarta

Öppna detta i appen