Kilsbergens skidspår

Upp till 70 km preparerade natursnöspår i olika längder mellan Ånnaboda och Perhyttan. Spåras med spårkälke alt. pistmaskin.

Spårinformation och uppdateringar av vilka spår som preparerats kan man följa på skidspår.se. Pistmaskin och skotrar är utrustade med GPS-puck som uppdaterar spårstatus automatiskt. Se länken nedan.

Tänk på att skidspåren går över privata markägares marker. Visa hänsyn och förståelse för olika intressen i skogen. De upplåter sin mark för skidspåren utan ersättning, men i god samverkan. Markägare kan behöva komma fram till sina ägor även under vintertid och därmed behöva köra med andra fordon på skidspåren.

Att göra:
  • Skidor
Längd: 58.0 km
Parkering:

Tänk på att det kan vara svårt med parkeringar i vinter. Bäst parkeringsytor finns i Ånnaboda, Gårdsjötorp, Blankhult, Stakadammen, Ramshyttan och Digerberget.

Parkera så att räddningspersonal alltid kan komma fram om en olycka sker.

Hitta hit:

Startpunkter finns bl.a. vid Ånnaboda, Gårdsjötorp, Blankhult, Stakadammen, Ramshyttan och Digerberget.

Kontakta oss

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv.
Tel: 019-211000