Naturreservat

Väderkvarnsbacken

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Väderkvarnsbacken är ett av de två kommunala naturreservaten i Askersund (det andra är Stadsparken). Reservatet är en del av rullstensåsen Askersundsåsen och höjer sig i söder hela 35 meter över omgivande mark. Materialet i åsen består främst av skiffer och kalksten, vilket gör jordmånen näringsrik. Detta har gjort att åsen kunnat odlas upp över krönet. Det speciella sten- och grusmaterialet i åsen har gjort den ointressant för industrier inom grus. Därför är Väderkvarnsbacken nästan opåverkad av täkter. Istället växer en näringskrävande lundartad lövskog på åsens östsluttningar och längs Kraftkärrsbäckens lummig ravin. En del av ravinen är utpekad som en nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Nyckelbiotoper är skogsområden med höga naturrvärden.

Historiska kartor och terrasseringar i marken visar att hela åsen någon gång varit uppodlad utom den östra branta sluttningen. Denna har snarare använts som slåttermark.

Här finns en discogolfbana i sluttningen.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Askersund

Bildat år: 2005

Areal: 12,5 hektar

Markägare: Askersunds kommun

Reservatsbildare: Askersunds kommun

Förvaltare: Askersunds kommun

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • framföra motordrivet fordon.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Besök vår webb visitaskersund.se

E-postadress

VisitAskersund Turistinformation

info@visitaskersund.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen