Naturreservat

Skitåsen Käglanbeståndet naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Tack vare lång tids frånvaro av skogsavverkning har skogen utvecklats till nära nog en urskog. Skitåsen är ett gammalt ”masteskogsområde”. Med anledning av virkesåtgången till flottan under 1600- och 1700-talen förbjöd kronan 1668 avverkning av furor som kunde vara lämpliga till fartygsmaster. På allmänningarna fanns ett antal utsedda områden med masteträd. Förbudet på allmänningarna gällde till 1932.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Från Glanshammar kör österut mot Lillkyrka. Sväng där norrut och kör ca 4,7 km. Sväng vänster vid Södra Bredmossen och fortsätt 1 km. Från en stig på vägens högra är det drygt 300 meters promenad fram till reservatsgränsen.

Kontakt

E-postadress

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner