Naturreservat

Ramshytte ängar

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet innehåller ängsmark, betesmark, äldre lövskog, granskog en våtmark och flera rester av äldre tiders brukande i form av odlingsrösen och stengrunder. Området kan ses som en rest av ett landskap som under 17-1800 talet var en vanlig syn i Kilsbergen, men som det idag inte finns mycket kvar av.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger i Ramshyttan, ca 2,5 mil norr om Örebro och 1 mil söder om Nora.

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv.
Tel: 019-211000

E-postadress

Servicecenter

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner