Naturreservat

Hässlebyskogen naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Hässlebyskogen består av tät granskog med vacker vårblomning av blåsippor, ovanliga svampar och spännande blockområden. Här finns även öppna beteshagar med vackra trädbeväxta odlingsrösen.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Hitta hit

Hässelbyskogen ligger i utkanten av Hovsta, cirka 9 kilometer norr om Örebro centrum. Kör väg 50 mot Falun och sväng sedan av mot Hovsta centrum. Parkering finns vid Lundhagskyrkan. Eller ta bussen till Hovsta centrum. Entré till reservatet ligger cirka 80 meter norr om hållplatsen.

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

E-postadress

Servicecenter

servicecenter@orebro.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Örebros Naturkarta

Örebros Naturkarta

Öppna detta i appen