Naturreservat

Fåran naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Fåran består av två öar i Hjälmaren, som är sammanbundna med en cirka 100 meter lång vegetationslös grus- och sandrevel. Revelns läge varierar beroende på från vilket håll det blåst mest under den senaste tiden. Rikt fågelliv. Naturreservatet Fåran nås med egen båt, har fina sandstränder och är en populär badö. Torrtoalett och grillplats finns på både den norra och södra ön men tältning är endast tillåten under två nätter på den södra ön, Yttre Fåran. Reservatet ingår i Natura 2000, som är EU:s nätverk för värdefull natur.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 1976 Fåran

Areal: 11 hektar

Markägare: Enskild/Allmänt vatten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Hitta hit

Fåran är en ö i Hjälmaren som enbart nås vattenvägen

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • medvetet störa djurlivet
  • ta med okopplad hund eller annat lösgående djur
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller skada vegetationen genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
  • tälta annat än på anvisad plats och under längre tid än två dygn
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning
  • på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller liknande

Kontakt

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Örebros Naturkarta

Örebros Naturkarta

Öppna detta i appen