Naturvandring i Trolldalen på Biologiska Mångfaldens Dag

Denna evenemang är från det förflutna

Senaste tillfället var den 22 maj 2021 kl 10:00.

Bilder

På Biologiska Mångfaldens Dag, 22 maj, klockan 10:00 – 11:30 och 11:30 – 13:00 håller nätverket Bevara Trolldalen! två coronasäkra naturvandringar i nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget i Nacka.

Vad bjuder naturvandringen på?

Konstantin Irina håller i naturvandringen sedan 2008 i samarbete med bland annat Nacka Hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen Nacka. På naturvandringen i Trolldalen kommer du att höra mer om

 • Naturen i Trolldalen – både det som är rödlistat och det som vi älskar se i vardagen som rådjur, rävar, grävlingar, bär och svampar
 • Nacka kommuns planer på exploateringen av Trolldalen
 • Olika historiska händelser som har utspelat sig i Trolldalen – allt från vikingar och stupade generaler till nykterister, varvstrejk och Per Anders Fogelströms böcker
 • Ta del av hänförande utsikter från Trolldalen mot Alphydda, Svindersviken, Finnberget, Finntorp och Ryssbergen.

Kategorier

 • Vandrarvänligt boende Vandrarvänligt boende
 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
 • Naturvärde Naturvärde
 • Forn-/kulturminne Forn-/kulturminne
 • Friluftsområde Friluftsområde
 • Barnäventyr Barnäventyr
 • Bänkbord Bänkbord
 • Guide Guide
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkeringsplats Parkeringsplats
 • Cafe/Restaurang Cafe/Restaurang
 • Vandring Vandring
 • Utsiktsplats Utsiktsplats

Kontakt

Adress

Information hämtad från öppna datakällor till Naturkartan.se

E-postadress

Emil Hellström

support@outdoormap.com

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen