Vuollerimskogen

Voullerimskogen är ett kommunalt naturreservat norr om Vuollerim. Hit kommer många besökare året runt för att vandra på tallheden eller gå i den älvnära granskogen i norra delen. Området är 0,2 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Reservatet ligger precis norr om Vuollerim och du kan gå dit från samhället. Murjeksvägen och Gästgivarevägen går genom området.