Pieskehaure-Darreädno, Nordkalottleden

Pieskehaure-Vaimok, 20 km

Turen inleds med en svag stigning över rished uppför fjället Dälbuts sluttning. Leden passerar ett vanligtvis enkelt vad och fortsätter sedan över en gräsbeväxt platå. Stigen tar höjd upp mot fjällutlöparen Muorannjunnje. Det blir allt kargare och stenigare. Fjället Vistek rundas och du ser sjön Vájmok och fjället Stájggá. Det bär brant utför mot bron i Vájmokvágge, och sedan brant upp och ner över det runda, branta fjället Vájmokbákte på blockmark. Efter ett enkelt vad är du framme vid stugan.

Det finns bra tältplatser på gräshedarna några kilometer öster om Pieskehaurestugan. Annars är det svårt att hitta bra lägerplatser i den steniga miljön längs leden. Men det går att hitta ställen här och där.

Tid: 6-8 timmar

Vaimok-Darreädno, 20 km

Leden följer den glasklara sjön Vájmoks strand till en början. Det är ett kargt landskap med ett underlag som växlar mellan stenar, block, hedmark och spänger. Efter några kilometer lämnar leden sjön och fortsätter under fjället Juovvabuolddas branter och vidare in i dalen Gurávágge. Ungefär en mil från Vaimokstugan passeras raststugan Kurajaure, som ligger vackert med vy över det ståtliga fjället Stájggá. Vandringen fortsätter längs vältrampad led över blöta områden på spänger. Så börjar en lång nerförsbacke mot den frodiga Tarradalen. Utsikten över Tarrekaisemassivet och sjön Tarraure är mäktig. Stigen fortsätter brant genom björkskogen. Strax innan älven Darreädno viker en stig av åt höger till Tarraälvshyddan. Leden fortsätter över Darreädno på en hängbro. Därefter återstår 1 km till Padjelantaleden genom tät björkskog.

Det finns bra tältplatser exempelvis vid Kurajaure raststuga och vid bron över Darreädno.

Tid: 6-8 timmar

Att göra:
  • Vandring
Längd: 38.6 km
Underlag:

Pieskehaure-Vaimok: På lägre höjd lättvandrad ris- och gräshed. Med ökande höjd blir det allt kargare med sten- och blockmark.

Vaimok-Darreädno: Blockmark och stenig mark inledningsvis. Därefter lättvandrad hedmark och spångade partier i Gurávagge, samt tät undervegetation i Tarradalen.